Kontakt:

W sprawach współpracy lub uwag prosimy kontaktować się następującymi kanałami:

e-mail: slaskiemiasta@gmail.com

tel: 665-427-826