Jak na Śląsku zadbać o rozwój swojej kariery zawodowej, gdy szukamy pierwszej pracy?

Według danych statystycznych w ostatnim kwartale 2020 roku województwo śląskie uplasowało się zaraz za mazowieckim jako województwo o największej liczbie ludności w wieku od 15 lat i więcej aktywnej zawodowo. Oznacza to, że młodzi ludzie mieszkający na Śląsku wykazują się przedsiębiorczością i dość wcześnie myślą o zarobkach. Sprawdźmy, jak zaplanować rozwój kariery zawodowej w kontekście pierwszej pracy.

Dlaczego warto zaplanować rozwój kariery zawodowej?

Nigdy nie jest zbyt wcześnie, by zacząć myśleć o przyszłości, w końcu wybór ścieżki zawodowej określa na kolejne lata to, czym będziemy się zajmować i ile zarobimy. Mówi się, że im szybciej wejdziemy na rynek pracy, tym będzie nam łatwiej. Oczywiście nie ma co brać na siebie zbyt wiele, jeśli planujemy iść na studia. Oczywiste jest, że w takiej sytuacji nauka jest ważniejsza i powinna zajmować większą część czasu niż na przykład dodatkowa praca, oba zajęcia może jednak łączyć, nawet na studiach dziennych.
Rozwój kariery zawodowej często zaczynamy jeszcze przed rozpoczęciem szkoły średniej. Warto zaznaczyć, że praca nie zawsze obliczona jest na zdobywanie pieniędzy. Dzieci w podstawówce mogą zgłosić się do prostych prac społecznych organizowanych w szkole. Przykładem jest kandydowanie do samorządu klasowego lub szkolnego. W podstawówce organizowane są koła zainteresowań. Uczniowie lubiący książki mogą zgłosić się do biblioteki i zapytać o pomaganie przy obsługiwaniu uczniów i wydawaniu im lektur. Kiedy idziemy do szkoły średniej, otwierają się przed nami nowe możliwości. Koła zainteresowań, wolontariaty oferty warsztatów i kursów oraz darmowych zajęć organizowanych przez koła kultury gratyfikowane są certyfikatami, a przede wszystkim rozwojem cennych umiejętności – poznaniem słabych i mocnych stron, treningiem emocjonalnym, współpracą, rozwiązywaniem problemów, innymi słowy kompetencjami miękkimi niezwykle cennymi na współczesnych rynku pracy. Wszystkie te działania wpływają na rozwój osobisty oraz ubogacają nasze doświadczenie. W efekcie, kończąc szkołę, nigdy nie pracując zarobkowo, możemy się pochwalić całkiem niezłym CV.
Jeśli zaplanujemy swoje działania, ukierunkowujemy się na konkretne dziedziny, poczujemy się pewni siebie, zyskamy sprawczości konkretne umiejętności przydatne na kolejnych etapach edukacji i życia zawodowego

Jak rozwijać karierę zawodową?

Najpierw określmy cel, a więc zadajmy sobie pytanie, kim chcemy być oraz jakie kroki musimy podjąć, aby stać się tą osobą. Za przykład niech posłuży nam praca programisty. Praca w IT wymaga doświadczenia, nie zawsze zaś wyższego wykształcenia. Jeśli z jakichś przyczyn nie udało nam się dostać na studia informatyczne lub skończyliśmy inne i myślimy o przebranżowieniu, ale nie chce nam się bawić w siedem semestrów nauki na uczelni, pamiętajmy, że w sieci dostępne są materiały i kursy, które wyposaża nas w określoną wiedzę, a przede wszystkim w umiejętności. Kursy, szkolenia, konferencje pozwalają uzupełnić braki lub wręcz nauczyć zawodu od podstaw.

Co może pomóc w rozwoju kariery zawodowej na Śląsku?

  • Szukanie ofert pracy, staży i praktyk w zaufanych bazach na przykład na portalu pracy GoWork.pl;
  • Uczestnictwo w targach pracy;
  • Szukanie wolontariatów krajowych i zagranicznych;
  • Szukanie stypendiów naukowych i artystycznych organizowanych przez instytucje państwowe i pozarządowe;
  • Branie udział w konkursach i projektach o zasięgu krajowym lub regionalnym;
  • Budowanie sieci networking.

Gdzie szukać pierwszej pracy?

Konkretne branże oferują konkretne perspektywy rozwoju kariery. Przykładem są domy kultury, biblioteki, centra wolontariatu, szkoły i uniwersytety, biura karier, a także krajowe i międzynarodowe korporacje, na których stronach znajdziemy często oferty przeznaczone dla młodych ludzi, uczniów i studentów na przykład nieetatowa praca za niezłe pieniądze. Podczas takiej pracy poznamy specyfikę danej firmy, konkretne działy, osoby oraz zakres obowiązków. Na zakończenie stażu, praktyk czy okresu próbnego może nam zostać zaproponowana praca na stałe. Jeśli nie, nie ma co się martwić. Właśnie zdobyliśmy konkretne doświadczenie, na którym możemy budować dalszą ścieżkę rozwoju.