Potrącenie pieszego – kiedy można dostać odszkodowanie, a kiedy nie?

Potrącenie pieszego jest poważnym zdarzeniem, które może mieć poważne skutki zarówno dla osoby poszkodowanej, jak i dla sprawcy zdarzenia. Na skutek takiego zdarzenia poszkodowany może otrzymać odszkodowanie. W jakich przypadkach wypłata takiego świadczenia jest możliwa?

Kiedy można otrzymać odszkodowanie za potrącenie pieszego?

Gdy miało miejsce potrącenie pieszego odszkodowanie jest wypłacane jedynie wtedy, gdy poszkodowany nie jest sprawcą zdarzenia.

Wobec tego duże znaczenie ma ustalenie winy za zdarzenie. Gdy pieszy przechodził przez pasy prawidłowo i w związku z tym nie przyczynił się on do powstania wypadku, wtedy nic nie stoi na przeszkodzie, aby ubiegał się on o wypłacenie odszkodowania.

Warto jednocześnie podkreślić, że wtedy, gdy poszkodowany przyczynił się w pewnym stopniu do zdarzenia, na przykład nie dochował on należytej ostrożności, ale jednocześnie nie dochował jej sprawca, wówczas można otrzymać częściową wypłatę odszkodowania.

Istnieje także możliwość wypłacenia odszkodowania wtedy, gdy doszło do śmierci osoby na skutek potrącenia. W takiej sytuacji odszkodowanie mogą otrzymać osoby bliskie, na przykład członkowie rodziny. Takie odszkodowanie określane jest jako zadośćuczynienie i ma ono na celu wynagrodzenie krzywd psychicznych.


Kiedy nie można otrzymać odszkodowania za potrącenie pieszego?

Pieszy nie będzie mógł otrzymać odszkodowania w określonych przypadkach. Kiedy nie jest to możliwe?

Przede wszystkim odszkodowanie nie będzie przyznane wtedy, gdy to pieszy spowodował zdarzenie. Przykładowo, jeśli pieszy wtargnął na jezdnię poza pasami lub zachowywał się w inny sposób, który przyczynił się do wypadku, może on nie otrzymać odszkodowania. Jak wspomnieliśmy wcześniej, gdy pieszy okaże się częściowo winny, nadal może być w stanie odzyskać część odszkodowania. Jego wysokość będzie przy tym zależna od stopnia przyczynienia się poszkodowanego do zdarzenia.

Jeśli nie można zidentyfikować kierowcy, który potrącił pieszego, otrzymanie odszkodowania może być również utrudnione, ale nie jest ono niemożliwe. Można wtedy ubiegać się o wypłatę z UFG – Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Kolejnym przypadkiem jest brak możliwości udowodnienia zdarzenia. Zatem, jeśli pieszy nie może przedstawić dowodów na to, że został potrącony przez pojazd, nie będzie mógł on też otrzymać odszkodowania.

W skomplikowanych przypadkach, gdy chodzi o potrącenie pieszego odszkodowanie – https://apo24.pl/odszkodowanie-za-potracenie/ może pomóc uzyskać doświadczona kancelaria prawna specjalizująca się w odszkodowaniach. Dzięki niej otrzymanie środków będzie łatwiejsze, a cała sprawa mniej stresująca i czasochłonna.